Mediatraining

Een professionele omgang met de pers is van groot belang, maar blijkt tegelijk vaak lastig. Kernachtig en helder formuleren is een vak apart. Wat wil een journalist horen, waar is hij op
uit? En wat wil hij vooral niet horen? Hoe valt een journalist te sturen? In onze mediatrainingen bieden wij u handvatten om uw eigen boodschap optimaal over het voetlicht te krijgen.
Klik hier voor meer informatie over onze mediatrainingen.